Maden Sahaları Ağaçlandırılarak Doğaya Yeniden Kazandırılıyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, 2016 yılından itibaren 2019 yılı sonu itibari ile toplam 281 dekar alanda maden sahası rehabilitasyon alanının ve 155.785 dekar alanda bozuk orman alanının rehabilite edildiğini bildirdi. Ormanlık alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilmesinin, orman alanlarının gözden çıkarılması anlamına gelmediğini belirten yetkililer; “Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılına uzanan geçmişi ile ülkemizin köklü kuruluşlarından birisi olarak, ülkemiz ormanlarının korunması, geliştirilmesi ve topluma çok yönlü ve sürdürülebilir faydalar sunacak şekilde işletilmesi görevlerini yerine getirmektedir. Ormanlık sahalardan verilen maden izinleri, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan Maden Ruhsatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan ÇED Belgesi ile mevzuat gereği alınması gereken diğer tüm kurum görüşlerinden sonra izin verilmesinde kısıtlayıcı bir faktör olmaması üzerine 6831 sayılı Orman Kanununa göre izin verilmektedir. İşletmeci tarafından çalışmalara başlanmadan önce, bozulacak doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması, alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesini sağlayacak biçimde, Rehabilitasyon Projesi hazırlanmaktadır. Madencilik faaliyeti yapılmış, yangın görmüş ve değişik nedenlerle tahrip edilmiş ormanlar, rehabilite ( ağaçlandırılarak) edilerek yeniden verimli ormana dönüştürülmektedir.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak rehabilitasyon ve maden sahası rehabilitasyonu çalışmaları yapılmakta olup, son 15 yılda toplam 1249,0 dekar alanda maden sahası rehabilitasyonu, 1.362.560,0 dekar alanda ise rehabilitasyon çalışması yapılmıştır. Bu sahalarda halen bakım çalışmaları yapılarak verimli ormanlara dönüşümü sağlanmaktadır. 2016 yılından itibaren 2019 yılı sonu itibari ile toplam 281 dekar alanda maden sahası rehabilitasyon alanı ve 155.785 dekar alanda bozuk orman alanı rehabilite edilmiştir. Ormanlık alanlarda madencilik faaliyetlerine izin verilmesi, orman alanlarının gözden çıkarılması anlamına gelmemektedir. Ormanlar yenilenebilir doğal kaynaklardır.

Doğaya yeniden kazandırma çalışması, söz konusu madencilik faaliyetinin başlaması ile sona ermesine kadar geçen sürede, Orman ekosisteminin tesisi amacıyla ağaçlandırma ve silvikültür teknikleri kullanılarak çevreye uyumlu hale getirilmesi ile tamamlanır”ifadelerine yer verdiler.