KADINA ŞİDDETLE TOPYEKÜN MÜCADELE BAŞLATILDI!

Kadına şiddetle mücadelenin artması için harekete geçen Çanakkale Valiliği, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi’ yayınladı. 2020-2021 yıllarını kapsayan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ çerçevesinde yerel aktörlerin harekete geçirilmesi için hazırlanan genelgede, bu alandaki çalışmalar ‘güvenlik, gizlilik, saygı, hak temelli yaklaşım ve kadının güçlenmesi’ başlıklarında 5 temel çalışma ilkesi üzerine oturtuldu. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu kararları doğrultusunda sürdürülecek çalışmalardan öne çıkanları şöyle:
GEÇMİŞ KAYIT VE ŞİKÂYETLER İNCELENECEK
Mülki amirlerce kadına yönelik şiddetle mücadelede görev alan kuruluşların personel ve idari kapasiteleri arttırılacak, yeterli personel ve araç tahsisi sağlanacak. Uygulamalar düzenli izlenip, değerlendirilecek. Toplumsal bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılacak. Kolluk kuvvetlerince mağdura yönelik iş ve işlemler, kişilerin kendilerini rahat hissedebilecekleri fiziki koşullarda ve bu alanda eğitim almış, tercihen kadın personel tarafından gerçekleştirilecek. Önleyici tedbir kararı olan şiddet uygulayanların geçmiş suç ve mükerrer şiddet kayıtları analiz edilerek vaka bazlı çalışılacak. Mağdurun daha önce şikâyetinin, soruşturma veya davasının bulunup bulunmadığı kontrol edilecek, hayati tehlikesi bulunana, talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın gerekli işlemler yürütülecek.
MAĞDUR İLE UYGULAYANA UZLAŞMA ÖNERİLMEYECEK
Barınma yeri sağlanması kararı verilen mağdur, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü’ne (ŞÖNİM) ulaştırılacak, nakillerde kolluk birimleri refakat edecek. ‘Tedbir kararı verilen’ şiddet uygulayıcılara silah/tabanca taşıma ve bulundurma izni verilmeyecek. Şiddet mağduru ile uygulayan arasında uzlaşma ya da arabuluculuk önerilmeyecek. Kadın Acil Destek Uygulaması’nın (KADES) duyurulması ve kullanımı konusunda vatandaş bilgilendirilecek. Asayiş alanında görevli kolluk görevlilerine, ‘kadına yönelik şiddetle mücadele’, ‘erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele’ gibi konularda eğitim verilecek.
İHTİYAÇ DURUMLARINA GÖRE YERLEŞTİRİLECEKLER
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce mağdur kişi bilgilendirilecek. Şiddet mağduru veya tanık çocuğa müdahale edilecek. Barınma ihtiyacı olan ‘akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan’, ‘bedensel engelli’, ‘altmış yaş üzeri’ ve ‘gebe’ mağdurlar ivedilikle durumlarına uygun sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilecek. Cinsel şiddet mağdurlarına, ikincil örselenmeyi önleyici tedbirler alınacak. İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık kuruluşlarınca; cinsel şiddet mağdurlarının muayene sürecinde ikincil travma ve örselenmesini önleyici tedbirler alınacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce kız öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilerin okula devam durumları izlenecek, sorun giderilmeye çalışılacak. Halk eğitim merkezlerinde kadınlara yönelik farklı kurslar açılacak.

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN GÖREVLERİ:
* Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nce ŞÖNİM ve konukevinde kalan kadınlara iş bulma, mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde öncelik verilecek.
* İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce şiddet mağduru olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kadınlara, işlemleri sırasında tercüman desteği sağlanacak.
* İl Müftülüğü’nce vaaz ve hutbelerde, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konularına yer verilecek.
* Çanakkale Barosu Başkanlığı’nca maddi durumu yetersiz mağdura, Adli Yardım Bürosu tarafından ücretsiz avukat tayin edilecek.
* Üniversitelerde politika oluşturma ve analize imkân sunan akademik araştırmalar ile öğrenciler için farkındalığı artırıcı çalışmalar yapılacak.
* Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca gizlilik kararı olan mağdurlar ile çocuklarının, sosyal yardım hizmetlerinden yararlanmalarında gecikme ya da aksaklık yaşanmaması sağlanacak.
* Denetimli Serbestlik Müdürlükleri’nce denetimli serbestlik altında bulunan madde bağımlılığı veya öfke kontrolü konusunda ihtiyaçları olduğu tespit edilen yükümlülere programlar hazırlanacak.
* Nüfusu 100 bini aşan belediyelerce konukevi açma sorumlulukları yerine getirilecek. Kadınların meslek edinmesine yönelik kurs imkânları arttırılacak.
* Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nca faaliyetlere teknik ve mali destek sağlanacak

Haberi paylaşmak istermisin?