Çanakkale Barosu; “Kamuda çalışan avukatlar hazineye yük değildir.”

Çanakkale Barosu tarafından, kamu avukatları ile ilgili basın açıklamasında bulunuldu. Kamuda çalışan avukatların özlük ve mali hakları ile ilgili Barolar ortak açıklamada bulundular. Çanakkale’de açıklamayı ise Adliye önünde, Av. Ali Aydın Çalıdağ okudu.

Adliye önünde gerçekleşen basın açıklamasına, Baro Başkanı Av. Hande Keskin, baro yönetim kurulu üyeleri, eski Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan’da katılım gösterdi.

Çanakkale Barosu tarafından, kamu avukatlarının özlük ve mali hakları ile ilgili yapılan basın açıklamasında, “Kamuda çalışan avukatlara 2019 senesinde Yargı Reformu Strateji Belgesinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından şu ifadeler kullanılarak söz verilmiştir. “Kamuda görev yapan avukatların farklı statülerde çalışmaları, denetimleri, mali ve özlük hakları ile ilgili konuların yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Maaş ve özlük haklarının yetersiz olması sebebiyle kamuda avukat çalıştırmak güç oluyor. Statülerini ve özlük haklarını yeniden düzenleyerek kamuda görev yapan avukatların sorunlarını çözüyoruz.”

İnsan Hakları Eylem Planının Uygulama Takviminde, “Savunmanın Güçlendirilmesi ve Avukatlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması” başlığı altında, kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacağı, sorumlu kurumun Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu ve 2 yıllık süre öngörüldüğü belirtilmiştir.

Dönemin Adalet Bakanı Sn. Abdülhamit Gül tarafından 2021 senesinde meclis kürsüsünden; “Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik çalışma yapacağız.” ifadeleri kullanılarak kamu avukatlarına söz verilmiştir.

Adalet Bakanı Sn. Bekir Bozdağ tarafından 2016 senesinde katıldığı bir televizyon programında, program moderatörüne yönelik kamuda çalışan avukatları kastederek “Sizin dediğiniz rakamının çok çok daha üstünde devlete, hazineye kazanç sağlıyorlar; devletin cebinden çıkması gerekeni çıkarmıyorlar, devletin cebine girmesi gerekenden daha fazlasını devletin cebine koyabiliyorlar. Biz Bakanlık olarak kendimizi sorumlu görüyoruz. Adalet Bakanlığı kamu avukatlarının hakkını, hukukunu korumada da kendini vazifeli görüyor. Onların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğine biz de inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Tüm bu sözlere karşılık bugün kamuda çalışan avukatlar adına bizlerin de bir sözü var diyoruz. 17 yıl önce hakim ve savcılarla aynı mali haklara sahip olan kamu avukatları gelinen noktada eğitim düzeyinin daha yüksek olduğu mahkeme yazı işleri müdürü, eğitim düzeyinin eşit olduğu hakim ve savcı maaşından çok daha düşük bir maaş karşılığında, yüksek mesleki sorumluluk ve ağır iş yükü altında çalışır hale gelmiştir. Sn. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da belirttiği gibi kamuda çalışan meslektaşlarımızın hazineye katkısı talep ettikleri iyileştirmenin kat kat üzerindedir. Kamuda çalışan avukatlar hazineye yük değildir.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın kendi teşkilat kanunları ile tek çatı altında toplanmaları kapsamlı bir mevzuat değişikliği gerektirdiğinden gelinen bu aşamada mali haklarının düzeltilmesi bir nebze olsun yaralarına merhem olacaktır. Kamuda çalışan meslektaşlarımız imtiyaz değil itibar istemektedir.

Kamuda görev yapan tüm meslektaşlarımız adına ortak basın açıklaması metnine katılan Barolar olarak verilen sözlerin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberi paylaşmak istermisin?